जबरजस्ती युवकको घर हुल्दिएपछि किशोरीले गुमाइन् ज्यान