कोरोनाको ऐनामा फरक देखिएका दुई प्रदेश सरकार
शोभा शर्मा काठमाडौं, जेठ १६