'अहिलेको कोरोना भाइरस धेरैमा फैलिन्छ, कम बिरामी पार्छ'
सिएनएन असार २२