धादिङमा प्रशासनबाट अन्तरजिल्ला जाने पास बन्द
सेतोपाटी धादिङ, साउन १७