‘उसले बर्दीमै प्राण त्याग्यो, मलाई गर्व छ’
सविता बुढा धनगढी, कात्तिक ४