खुवालुङ संरक्षणमा दलहरूको साथ प्रदेश १ का सांसदहरु आज खुवालुङ निरीक्षणमा जाँदै 
राजु अधिकारी विराटनगर, चैत ९