भूकम्पले भत्काएका ६ हजार दुई सय ४६ विद्यालय पुनर्निर्माण
रासस काठमाडौं, वैशाख १०