'आइसियू खाली छ?' भन्दै काठमाडौंका डाक्टरलाई तारान्तार फोन 

विवेक राई

काठमाडौं, वैशाख १३