मक्काको सुरक्षामा पहिलो पटक खटिए साउदी महिला सैनिक
एजेन्सी रियाद, साउन ७