दुर्घटनामा वडा सदस्यको मृत्यु
सेतोपाटी टिस्टुङ, भदौ ३१