‘...अनि हेडसर भाग-भाग भन्दै कराउन थाल्नुभयो’

सन्तोषराज पोखरेल 

शिक्षक, जनआदर्श अमरसिंह माध्यामिक विद्यालय, मुस्ताङ।