सगोलको सम्पत्तिमा कसरी हुन्छ अंशबन्डा? (भिडिओ)

सुसन चौधरी

काठमाडौं, चैत १६