पढ्ने इच्छालाई छेकेन उमेरले

रूपनी जिएम

बाँके, असोज १२