‘अन्तरजातीय प्रेमले छोरा मार्‍यो, सरकारले हामीलाई पनि मार्दियोस्’ 

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, फागुन ९