कोठा न्यानो बनाउन बालेको आगोले घर खरानी

रासस

रासस

मलेखु, फागुन १२