कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको भोगाइ : अपराधीको जस्तै व्यवहार गरियो