मेरी प्रथम गुरुआमालाई विदा गर्दिनँ, धन्यवाद भन्छु
गृष्म गिरी असोज ११