अमेरिकी नागरिकलाई अनिवार्य मास्क प्रयोगको आदेश दिन नसक्ने ट्रम्पको भनाइ
एजेन्सी न्यू योर्क, साउन ३