भारतका ३० प्रतिशत कोरोना संक्रमित तबलिगी जमातसँग सम्बन्धितः भारतीय सरकार
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, वैशाख ७