रहिमको सजायपछि सन्तहरूको बचाउ गर्दै के भने रामदेवले?
सेतोपाटी भारत, भदौ १३