साउदी अरबले जनवरी एकबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने
एजेन्सी रियाद, भदौ २९