पाको मान्छेको काँचो डायरी
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख १०