माधव नेपाललाई ओली पक्षको प्रस्ताव- हामी जेठ २ मा लचक छौं नेपाल पक्ष भन्छ-हामीलाई जति विभाजन गर्न खोज्यो ओली त्यति कमजोर हुन्छन्
सन्जिब बगाले काठमाडौं, जेठ २८