'पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मलाई पढ्न बञ्चित गरियो'