बराजुको ९५ वर्ष पुरानो साइकल पसल सम्हाल्दै मेकानिकल इञ्जिनियर पनाति
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २५