इचंगुनारायणको मन्दिरबाट झ्याल फोडेर चोरिए मूर्ति
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन २०