के राणा दगुबत्तीसँग प्रेममा छिन् राकुल प्रीत?, यस्तो छ उनको भनाइ
एजेन्सी मुम्बई, कात्तिक २२