अभिनेता रामचरणको कपाल बनाउनेलाई मात्र दिनकै डेढ लाख भारू!