एक फोटो खिचाएको २५ लाख लिन्छन् ओरी!

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, जेठ १