'कसैले ब्याटम्यान-सुपरम्यान कल्पना गर्ला, मेरो दिमागमा केटी पात्र नै आयो'
सेतोपाटी काठमाडौं, भदौ ३