कम्पनकै बीचमा ब्रेकिङ न्युजको हतार भुइँचालो अनुभव: