ट्राफिक प्रहरीको अनुहार तपाईंको ऐनामा               
{"status":"success"}