झूटको खेती र भ्रमको पुलिन्दाबाट गुज्रिरहेको सरकार
{"status":"success"}