व्याट्रीमा आधारित इनर्जी स्टोरेज र फेरिँदो विश्व ऊर्जा प्रणालीको चित्र
{"status":"success"}