नुवाकोटको सिन्दुरे जात्राको इतिहास
{"status":"success"}