के एनआरएनको सदस्य बन्ने चुनावकै लागि मात्र हो?
{"status":"success"}