शिक्षामन्त्रीज्यू, स्कुलको बेथिति सुधार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट गर्ने कि!