छाउपडीबारे बुझ्न डोटीको गोदरा गाउँ पुग्दा...
शिवकुमार राई शाखा अधिकृत