सबै पुरुष आउनुस्, प्रतिज्ञा गरौँ!
{"status":"success"}