‘एकछाक खुवाउन त धौधौ छ, छोरीहरूलाई कसरी पढाउन सकूँला...?’