अँध्यारो पुरस्कार पाएका ‘असक्षम हिरो’ कुलमान
लक्ष्मी सापकोटा