छोराछोरी कसरी बिग्रन पुग्छन्?
लक्ष्मी रेग्मी कात्तिक १२