व्यापार घाटा कम गर्न साना तथा मझौला व्यवसायीले के गर्ने?