खाडी र युरोप जाने नेपालीको मन एउटै हुनुपर्ने होइन र?