प्रेमको सुखद् अन्त्य भनेको ऊसँग बिहे गर्नु मात्र हो र?