हो, मेरी आमालाई चम्चा समात्न आउँदैन

रमेश विष्ट

पुस २६