बच्चालाई पिठ्यूँमा बोकेर समुन्द्रको छालमा हेलिने अमेरिकी बाबुलाई देख्दा...