संसारमा तिमीभन्दा अमूल्य केही छैन आमा कि तिमीलाई दिन सकूँ!

विमला भुसाल

वैशाख १७