आज ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्रग्रहण, कस्तो रहन्छ प्रभाव?

शिव पोखरेल

वास्तु एवम् ज्योतिषशास्त्री