बहिष्करणको गुनासो कहिलेसम्म?

निर श्रेष्ठ

मंसिर १८